ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

          ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3662 สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --