ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0024 สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 0410 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          ม.อ.ปัตตานี ร่วมเชิดชูเกียรติคุณบุคลการดีเด่น ในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

          สำนักวิทยบริการได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก

          ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

          e-book สูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564

          ม.อ.ปัตตานี นำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --