ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

          รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

          สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร เลขที่ 0556

          สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ

          คณะวิทยาการสื่อสารรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --