ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติงานให้บริการรักษาความปลอดภัย CCTV ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรัง

          ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 2)

          คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

          คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรังและศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          4 คณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

          สนามกีฬา PSU PATTANI GLAND FIELD ปรับปรุงเสร็จเตรียมเปิดให้บริการ

          จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้นแบบที่ ม.อ.ปัตตานี ขยายเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2

          คณะหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานี ส่ง 32 ผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2021 โดยสำนักวิทยบริการคว้ารางวัลสูงสุด-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --