ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศึกษาศาสตร์ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการทำความสะอาด สังกัดกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี

          โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

          คณะศึกษาศาสตร์ ขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปีที่ 2

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสานฝันกีฬา ประจำปี 2563 TCAS รอบ 1

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)"

          ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --