ข่าวน่าสนใจ

          4 คณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

          สนามกีฬา PSU PATTANI GLAND FIELD ปรับปรุงเสร็จเตรียมเปิดให้บริการ

          จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้นแบบที่ ม.อ.ปัตตานี ขยายเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2

          คณะหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานี ส่ง 32 ผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2021 โดยสำนักวิทยบริการคว้ารางวัลสูงสุด

          เปิดแล้วธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” ที่ ม.อ.ปัตตานี เวทีนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

          ขอเชิญร่วมงานรับชมงานวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจ psupattanicampus

          ร่วมแสดงความยินดีกับนายแวมูฮัมหมัด มะเซ็ง คนเก่งของ ม.อ.ปัตตานี

          ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีในระดับมากที่สุด

          นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปัตตานี พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำทะเล บ้านโต๊ะโสม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองปูทะเลโลก

          ทายาทของคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ผู้อุทิศที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู ให้วิทยาเขตปัตตานี เพื่อบริการวิชาการชุมชน

          สงขลานครินทร์ มอบรางวัลบุคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง ประจำปี 2564

          ม.อ.ปัตตานี ใช้โซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือกและสมาร์ทมิเตอร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ขอเชิญชมวีดิทัศน์วิทยาเขตสีเขียว

          ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

          วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

          The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles