ข่าวน่าสนใจ

          ม.อ.ปัตตานี ร่วมเชิดชูเกียรติคุณบุคลการดีเด่น ในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

          สำนักวิทยบริการได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก

          ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

          e-book สูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564

          ม.อ.ปัตตานี นำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 แห่งที่ 2 ใน ม.อ.ปัตตานี

          ปิดแล้ววันนี้โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังผู้ติดเชื้อหายป่วยทั้งหมด

          ม.อ.ปัตตานีลงนามความร่วมมือกับบิ๊กซีสนับสนุนโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษา

          อาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ได้รับจัดสรรงบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ร่วมหนึ่งล้านบาท

          ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญนักศึกษาทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ลงทะเบียนและยืนยันความพร้อมรับวัคซีน เพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

          ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

          ม.อ.ปัตตานีเลื่อนฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาจากวันที่ 24 กันยายน เป็นวันที่ 23 กันยายน 2564

          ม.อ.ปัตตานีจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

          ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ประเภทบุคคลและองค์กร

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบผ่านได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A

          ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้วัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 แก่ชาวปัตตานีและแรงงานในจังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวนกว่า 5,000 คน

          ม.อ.ส่งมังคุดและทุเรียนไปมช.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดปัตตานี

          ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ม.อ.ปัตตานีนัดหมายประชาชนมารับวัคซีนเข็มที่ 2

          วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 รวม 25 คน

          ขอเชิญชมวีดิทัศน์วิทยาเขตสีเขียว

          ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้

          ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

          วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

          The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles