ข่าวน่าสนใจ

            รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 3 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

            2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีพัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

            รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

             เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานีประสานจัดอาหารกลางวันให้แก่ รพ.สต.รูสะมิแล ตลอดเดือนเมษายน เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด

            จดหมายเปิดผนึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานีเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน

             ยกเลิกการมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนสาธิตและให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานการมอบตัวผ่านทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน)

            สูจิบัตรและวีดิโอสัมภาษณ์ผู้รับรางวัลเด่น งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563

            อย่าหลงเชื่อการเรียกเก็บเงินสมัครพนักงานร้านอเมซอนในวิทยาเขตปัตตานี

            ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งดำเนินการตามข้อกำหนด ที่ออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

            ขอเชิญตอบแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรงอาหาร ม.อ.ปัตตานี

            แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

            พรรคศรีตรัง ชนะการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยคะแนนเอกฉันท์

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ปิดสนามกีฬาภายในวิทยาเขตปัตตานี

            "ลดโอกาสการแพร่ระบาดโรค COVID-19...ลดการสร้างผลกระทบทางสุขภาวะของสังคม และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน" ม.อ.ปัตตานีประกาศงดการเรียนการสอนและการสอบ ทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม–วันพฤหัส

            การหยุดให้บริการหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั่วคราว

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

            งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในวิทยาเขตปัตตานี

            การจัดการเรียนการสอน การสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (ฉบับที่ 1)

            ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพวิทยาเขตปัตตานีปิดให้บริการสระว่ายน้ำ

            มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19 )สำหรับการดูแลนักศึกษาและการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขัน ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2

            จังหวัดปัตตานี ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตลาพักผ่อนและขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลากร

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3

            ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

            การแข่งขันกีฬา 5 ประสาน วิทยาเขตปัตตานี

            รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.เอก ตามโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles