ข่าวน่าสนใจ

            ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปีที่ 2

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสานฝันกีฬา ประจำปี 2563 TCAS รอบ 1

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)"

            ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563

            คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมส่งสาร "สวัสดีปีใหม่" 2563

            เลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563

            โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles