ข่าวน่าสนใจ

          ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร

          ม.อ.ปัตตานีปลูกกัญชาเพื่อการศึกษาและวิจัย และพร้อมให้ประชาชนเข้าเรียนรู้

          จ.ปัตตานี ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ปิดการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลที่วิทยาเขตปัตตานี

          ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี

          บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน

          ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ม.อ.ปัตตานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน

          คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศอัตราค่าบริการการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

          ขอเชิญร่วมงานรับชมงานวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจ psupattanicampus

          ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

          วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

          The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles