ข่าวน่าสนใจ

            ม.อ.ปัตตานีเปิดศูนย์บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างให้บริการสังคม

            เลื่อนเปิด“หลาดหลังมอ”เป็นวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

            ประกาศ ม.อ.เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปัตตานี (ฉบับที่ 1) : การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

            ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน)

            ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาดสีเขียว“หลาดหลังมอ”

            ม.อ.ปัตตานี “ร่วมกับ อำเภอโคกโพธิ์ และภาคส่วนต่างๆ” ขอเชิญร่วมกิจกรรม 100 ปี สถานีรถไฟปัตตานี

            เปิดรับสมัครโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ม.อ.

            โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาใน​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

            ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles