ข่าวน่าสนใจ

            รับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาที่มีความเป็นเลิศ (PSU.สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีพิเศษ

            โครงการรับนักศึกษาสานฝันกีฬา ประจำปี 2563 TCAS รอบ 1

            ม.อ.ปัตตานี ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมตามกรอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปัตตานีฯ

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

            โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 4 ชุมชนจะบังติกอ เปิดศูนย์การเรียนรู้จะบังติกอ มัสยิดรายอฟาฏอนี

            ผลงานวรรณกรรมของอดีตคณาจารย์ และบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ติด 1 ในวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัย รัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

            ศูนย์เลสิก ม.อ. ให้ส่วนลดค่ารักษาการผ่าตัดเลสิกของบุคลากรและนักศึกษา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า (ทดแทนร้าเดิม)

            โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2563

            สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles