ข่าวน่าสนใจ

          งดการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          ช่องทางการสื่อสาร และเฝ้าระวังCOVID-19

          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หารือความร่วมมือทางวิชาการกับม.อ.

          ขอเชิญชมวีดิทัศน์วิทยาเขตสีเขียว

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

          ข่าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี

          ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้

          แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่(New Normal)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

          ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

          วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

          The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles