รายละเอียดข่าว

เรื่อง : กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ถึง : นักศึกษาทุนจูงใจต่างพื้นที่ รหัส 53 และ รหัส 54
          กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54นักศึกษาทุนจูงใจต่างพื้นที่ ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถดำเนินการเซ็นเอกสารทุน

ได้ตั้งแต่วันที่ 25-28 มิ.ย.55 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบ้านวัยใส กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2** หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการตามระยะวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ **ตรวจสอบรายชื่อ : http://sa.pn.psu.ac.th/data/Scholarships/Post_scholarship(1-55).pdf 


วันหมดอายุข่าว : 13/0702555

ประกาศโดย : หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา   เมื่อวันที่ : 22/06/2555