Prospective Students

News & Events
            ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “ศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล ม.อ.ในรูปแบบออนไลน์

            ม.อ.ปัตตานี ใช้โซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือกและสมาร์ทมิเตอร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ Five Star ให้นักศึกษาม.อ.ปัตตานี

            ม.อ.ปัตตานีปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักในชุมชนเพื่อต้อนรับการเปิดเทอม และวางมาตรการเปิดการเรียนการสอนแบบปลอดภัย

            Peace Survey ชายแดนใต้ไม่เห็นด้วยงดละหมาดในมัสยิดช่วงโควิด พร้อมร้องขอการกระจายอำนาจการปกครอง มองไม่เห็นความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติสุข แต่ยังหนุนและหวังว่าความรุนแรงชายแดนใต้จะคลี่คลายในเร็ววัน


            คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรัง (ครั้งที่ 2)

            ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 1)

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม (ครั้งที่ 2)

            คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ

            คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 5 อัตรา


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ

          ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45