Prospective Students

News & Events

            ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร

            ม.อ.ปัตตานีปลูกกัญชาเพื่อการศึกษาและวิจัย และพร้อมให้ประชาชนเข้าเรียนรู้

            จ.ปัตตานี ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ปิดการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลที่วิทยาเขตปัตตานี

            ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี

            บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน


            คณะรัฐศาสตร์ ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฎิบัติงานพัสดุ

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 158 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 31

E-mail :

งานประชาสัมพันธ์ :

webmaster :