Prospective Students

News & Events
            ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปีที่ 2

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาสานฝันกีฬา ประจำปี 2563 TCAS รอบ 1

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)"

            ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563


            คณะศึกษาศาสตร์ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

            คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการทำความสะอาด สังกัดกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี

            โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา


          ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การสอนและการวิจัยการถนอมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยการทำแห้งเยือกแข็ง

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

2

เม.ย.

2563

ขอเชิญบริจาคโลหิต “วทท.สามัคคี บริจาคโลหิต 350,000 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45