Prospective Students

News & Events
            ม.อ.ปัตตานี ยืนยันจัดการแข่งขันวิ่งการการกุศล“ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2”

             ขอเชิญนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

            ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563

            ผลการประกวดเรียงความ เมื่อฉันขึ้นรถไฟที่ปัตตานี (โคกโพธิ์) ในกิจกรรม 100 ปี รถไฟปัตตานี

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2563

            เตรียมพบกับ More Mart ตลาดนัดชุมชน หลากหลายอาหารพื้นถิ่น เร็วๆนี้


            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 จำนวน 1 อัตร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่่ 15 มีนาคม 2564

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 4 อัตรา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45