Prospective Students

News & Events
            คณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 579

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

            คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45