Prospective Students

News & Events

            วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ประเภทจากคณาจารย์ประจำทั้งวิทยาเขต

            ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2563

            จิตอาสาสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ผ่านระบบ Application Zoom

            แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563


          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำทะเล สำหรับโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ป่าชายเลน

          ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

          ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง (วมว.)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจัดเก็บผลมะพร้าว

PSU Story

FACULTY


Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45