Prospective Students

News & Events
            มีรถบริการรับ-ส่ง ไปร่วมกิจกรรม "รักษ์อาเนาะรู รักษ์อาเนาะซูงา"เนื่องในวันลอยกระทง

            ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง

            ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักษ์อาเนาะรู รักษ์อาเนาะซูงา"เนื่องในวันลอยกระทง

            มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563)

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2564


            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3662 สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

             ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3868 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจัดเก็บผลมะพร้าว

          ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

14

ต.ค.

2563โครงการรำลึกถึงพ่อหลวงในดวงใจ “ตอนเรื่องเล่าจากหัวใจในการถวายงานพ่อหลวง"
  • พุธ
  • เวลา 13.30-16.00 น.
  • ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

21

ต.ค.

2563ร่วมบริจาคโลหิต "วทท.สามัคคี บริจาคโลหิต 350,000 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม" ครั้งที่ 3

27

ต.ค.

2563ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ HUSO Gift for Life
  • อังคาร
  • เวลา 09.00-12.00 น.
  • ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45