Prospective Students

News & Events
            ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ welcome new student academic year 2020

            เปิดแล้วBlue Lapan ที่พักในรั้วม.อ.ปัตตานี

            สงขลานครินทร์วิเคราะห์เส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก สู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

            ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสร้างความยั่งยืนให้ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนใต้

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาฯ ประจำปี 2563 TCAS รอบ 5


            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

            ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนปฏิบัติและสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผู้รับจ้างเหมาบริการ

            (แก้ไขรายชื่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่3867

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลฯ

          ประกาศประกวดซื้อคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจัดเก็บผลมะพร้าว

          ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

20

ก.ค.

2563


ขอเชิญบริจาคโลหิต “วทท.สามัคคี บริจาคโลหิต 350,000 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45