รายละเอียดข่าว

เรื่อง : นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ถึง : ผู้สนใจ

เรียนนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

            นักศึกษาที่ลืมบัตรเอทีเอ็มไว้ที่ตู้เอทีเอ็ม โรงอาหารลานประดู่

ติดต่อรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

 

                                                               งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

วันหมดอายุข่าว : 30/02/5561

ประกาศโดย : เบญจมาศ ฉุ้นประดับ   เมื่อวันที่ : 20/02/2561