รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

ถึง : ทุกท่าน

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโดย สถาบันฮาลาล ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาหรัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 - 22.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

*ลงทะเบียนอบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

*เงื่อนไขต้องผ่านการทดสอบแบบประเมินระดับความสามารถภาษาอาหรับเบื้องต้น

*รับจำนวนจำกัด