รายละเอียดข่าว

เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ตำแหน่งเลขที่ 3662

ถึง : บุคคลทั่วไป

เรียน ผู้เข้าสอบตำแหน่งเลขที่ 3662

        งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตปัตตานี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ
ตำแหน่งเลขที่ 3662 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.
จากห้องวิจารณ์ศุภกิจ ไปเป็นห้องปริชญากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 4

        จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                                งานบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                                  โทรศัพท์ 095-6749919

วันหมดอายุข่าว : 24/11/2563

ประกาศโดย : งานบริหารทรัพยากรบุคคล   เมื่อวันที่ : 22/11/2563