Prospective Students

News & Events
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขยายเวลาการเปิดประมูลและกำหนดการยื่นเอกสารเช่าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อ D6)

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2566

            รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ปัตตานี โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัด สพม. ประจำปีการศึกษา 2566

            รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการรร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ร้าน

            ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ม.อ.ปัตตานี

            สูจิบัตรวันมหิดล ประจำปี 2565


            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            ขยายรับสมัครตำแหน่งช่างประปา ครั้งที่ 1

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ

            ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 80 เครื่อง

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 10 รายการ

          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 80 เครื่อง

          ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 10 รายการ

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ :

webmaster :