ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313

          คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4312

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --