:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: Contact us ::
 
but สถานที่ติดต่อ
but Search Email-Student
but Search Email-Staff
but Search Email-Offices
but Search Telephone Number
but ค้นหาข่าวเก่า
but Map
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
Contact us


Prince of Songkla University Pattani campus
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel. 0 7331 3928 - 45
E-mail Public Relations : pr.pattani@g.psu.ac.th
webmaster : fatheeyah.t@psu.ac.th
    Home | Quick Link | Site Map Copyright 2016 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 12 February, 2016