:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนูหลัก ::
 
but งานรับนักศึกษาปริญญาตรี
but บัณฑิตวิทยาลัย
but หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี
but หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
but ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่ 250 ทุน
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012