:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ ผลงาน/ วิชาการ/ วิจัย ::
 
 

ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม(14/12/2561)

ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินกับ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย (12/12/2561)

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานโครงการหน่วยวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง"แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (12/12/2561)

ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันวีรไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2561(08/12/2561)

พสกนิกรในจังหวัดปัตตานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติและสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(06/12/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2561(06/12/2561)

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือนายอับดุลฮาดีย์ เต๊ะเหย๊าะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน(06/12/2561)

คณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเทศไทย Mr.Stephane Castonguay Deputy Information officer Embassy of the United Stages of America บรรยายหัวข้อ Diplomatic Relations between the U.S. and Thailand and(06/12/2561)

สำนักวิทยบริการวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถคณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุรีโยทัย จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนิทรรศการยาตราปัตตานี(06/12/2561)

เชิญชวนบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานีทุกท่านร่วมกันสวมใส่เสื้อด้วยโทนสีบลู ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ในทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นสื่อในเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชา(29/11/2561)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง "ข้อมูลสุขภาพบุคลากรตามโครงการ i Happy" หรือ Health Assessment in PSU personnel(08/11/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (25/10/2561)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International on Applied Statistics (ICAS 2018) และการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ“Improving(25/10/2561)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเปิดพื้นที่ศิลปกรรม "Artsland:มีไรโช้ว เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะ 18 ปี(22/10/2561)

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ ผ้าบาติกสีคราม :มิติความงามวิถีปัตตานีสู่งานศิลปะ(18/10/2561)

กิจกรรม“ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (17/10/2561)

การประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561(16/10/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(16/10/2561)

ม.อ.ปัตตานีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9(16/10/2561)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และข้าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ(16/10/2561)

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 37,899 บาท ณ กงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา (16/10/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยประชาชนจังหวัดปัตตานี พร้อมใจร่วมจิตอาสาทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561(16/10/2561)

วันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561(10/10/2561)

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประะจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่ (03/10/2561)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (03/10/2561)

นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกร(01/10/2561)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(28/09/2561)

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือน ม.อ.ปัตตานี 18 กันยายน 2561(19/09/2561)

บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561(18/09/2561)

ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจากภาคใต้ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน "โครงการแบแป ข้าวพองต้นตำรับชายแดนใต้"(14/09/2561)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561(14/09/2561)

ภาพบรรยากาศงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (13/09/2561)

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดเสวนาหัวข้อ "เปลี่ยนความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร"(13/09/2561)

VDO คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญา(11/09/2561)

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12(31/08/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี(23/08/2561)

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวด Acessories วัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(14/08/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา(14/08/2561)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2(14/08/2561)

คณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับบุคลากร จัดกิจกรรมออกนอกรู(สะมิแล) ครั้งที่ 3 (Give for Gifts) (24/07/2561)

พุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(24/07/2561)

พิธีเปิดโครงการ Sharing IsBanking กิจกรรมระหว่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับนักศึกษาจาก University of Ho Chi Minh City (BUH) ประเทศเวียดนาม(23/07/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(23/07/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล(20/07/2561)

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(18/07/2561)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World HAPEX 2018)(17/07/2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NICE PSU 2018(11/07/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร(05/07/2561)

วันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2561(12/06/2561)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560(21/05/2561)

มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง (15/05/2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4(11/05/2561)

คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก National University of Malaysia จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชม ม.อ.ปัตตานี(11/05/2561)

พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS (11/05/2561)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนาความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ในโอกาส 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต (11/05/2561)

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน“พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” (03/05/2561)

สโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมแรลลี่สายสัมพันธ์ฯครั้งที่ 3(30/04/2561)

โครงการเส้นทางสร้างศาสตราจารย์ : PAYANA Writing Camp ในรูปแบบการเข้าค่ายเขียนผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2561(17/04/2561)

งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน(14/03/2561)

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาปัตตานี และ เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงาน “ปัตตานีไชน่าทาวน์ @ กือดาจีนอ” (02/03/2561)

การแข่งขันกีฬา Prince of Songkla University Leaque 2018 "PSU LEAQUE" ระหว่างวิทยาเขตภูเก็ตกับวิทยาเขตปัตตานี(02/03/2561)

การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการขยายเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตตานี โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (23/02/2561)

พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Signature Taste by HUSO(13/02/2561)

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึก (06/02/2561)

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่(25/01/2561)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดงาน "ปฐมบทแห่งกริช" ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี(22/01/2561)

ม.อ.ปัตตานี กิจกรรมสัมมนาวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม”เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับจากโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน(19/01/2561)

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ท่าน กงสุลอินโดนีเซีย ประจำสงขลา และท่านกงสุล มาเลเซีย ประจำสงขลา(19/01/2561)

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 15 (19/01/2561)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี พร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่แก่ รองผู้บังคับการ.ตำรวจภูธร จ.ปัตตานี และ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี(16/01/2561)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561(16/01/2561)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ห้าทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู"(16/01/2561)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี พร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์ จ.ปัตตานี(05/01/2561)

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561(03/01/2561)

บรรยากาศผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ สวัสดีปีใหม่ ผศ.สมปอง ทองผ่อง ท่านที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี(03/01/2561)

ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี(29/12/2560)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำพิธีรับหมวกพยาบาล หมวกแทนความเมตตาและหมายถึงภาระที่ต้องดูแลและใส่ใจในตัวคนไข้(21/12/2560)

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันคล้ายวันวีรไทย ครบรอบปีที่ 76 วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 ที่มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก (08/12/2560)

ประมวลภาพ จิตอาสา ม.อ.ปัตตานี ลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560(06/12/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดน(28/11/2560)

งานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า มอบรางวัล 50 คน ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อสังคม ณ สนามหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี(14/11/2560)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (14/11/2560)

กิจกรรมศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า สานสัมพันธ์ ปั่นเพื่อน้อง 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. และวันรูสมิแล วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณรอบเมืองปัตตานี(14/11/2560)

พิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560(14/11/2560)

ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560(10/11/2560)

กิจกรรม "PSU IS OUR HOME" โดยทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. และวันรูสะมิแล ประจำปี 2560(10/11/2560)

ภาพกิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (10/11/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี(31/10/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดตะเคียนทอง ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(31/10/2560)

กิจกรรมแสดงพลังเพื่อพ่อ "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"(31/10/2560)

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(31/10/2560)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามศักดิ์เสนีย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี(30/10/2560)

วันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560(24/10/2560)

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมใจเรี่ยไรกฐินนำรายได้สร้างศาลาศาสนพิธี วัดตะเคียนทอง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งจะทอดกฐินในวันที่ 29 ตุลาคม 2560(24/10/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (24/10/2560)

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(24/10/2560)

กิจกรรม “แสงเทียนแห่งภักดี...นิรันดร” วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(18/10/2560)

คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมในพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560(03/10/2560)

บรรยากาศงานเกษียณราชการประจำปี 2560(27/09/2560)

ประมวลภาพงานวันมหิดล ประจำปี 2560(26/09/2560)

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 วันที่ 7 - 12 กันยายน 2560(18/09/2560)

พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 "ผ้า กับ วิถีถิ่นแดนใต้ " (07/09/2560)

บรรยากาศงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้๕๐ ปีสงขลานครินทร์ วันที่ 5 กันยายน 2560(06/09/2560)

บรรยากาศงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้๕๐ ปีสงขลานครินทร์ วันที่ 4 กันยายน 2560(05/09/2560)

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(31/08/2560)

คณะวิทยาการสื่อสารสาร ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “CommSci together forever” ครบรอบ 15 ปี (28/08/2560)

ประมวลภาพงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560(18/08/2560)

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560(15/08/2560)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 “Innovation Creation Social Engagenment toward Su(08/08/2560)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติเรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกั(07/08/2560)

พสกนิกรจังหวัดปัตตานีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ๙,๙๙๙ จันทน์จากใจ สู่พ่อหลวง ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560(14/07/2560)

ม.อ.ปัตตานี ฉลอง 50 ปี จัดอบรม ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา ผลงานนักวิจัย ม.อ. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ (06/07/2560)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนพรรษา(06/07/2560)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ม.อ. ณ วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) จ.ปัตตานี(06/07/2560)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและให้ความรู้การปฏิบัติตนในช่วงเวลาถือศีลอดและการบริจาคทาน(21/06/2560)

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(21/06/2560)

คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี เยือน Jiangxi Normal University ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2560 เป็นการเยือนในส่วนของ Executive Visit ประจำปี ภายใต้ความร่วมมือ (MoU)(08/06/2560)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560(06/06/2560)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU) ต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน(01/06/2560)

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0(04/05/2560)

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศ นาเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกือบ 80 เรื่อง(26/04/2560)

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมนัดพบแรงงาน(24/04/2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและทำบุญ 3 ศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี(21/04/2560)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด จัดสัมมนา โครงการ “PIGMA MICRON “I AM ORIGINAL II” การ ประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA(19/04/2560)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเสวนา หัวข้อ “เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน”(12/04/2560)

ม.อ.ปัตตานี นำเสนอแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซากของจังหวัดปัตตานี แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง(12/04/2560)

คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร ม.อ.ปัตตานี รดน้ำขอพร ผศ.สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานีและภรรยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(12/04/2560)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่(10/04/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (10/04/2560)

ผู้บริหารพร้อมคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงพื้นที่พบนายแวฮามะ โตะตาหยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี(07/04/2560)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ณ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี(05/04/2560)

โครงการ “มหกรรม ขยับ ๙ สู่ปีที่ ๕๐ ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560(03/04/2560)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช พร้อมคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์(03/04/2560)

งานวิเทศสัมพันธ์ ฯ จัดกิจกรรมการเสวนาใน หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน"(03/04/2560)

คณะกรรมการสร้างสุของค์กร ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม Kick off Happy Workplace, PSU Pattani วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี(31/03/2560)

การประชุมวางแผนปฏิบัติศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (27/03/2560)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาปันน้ำใจฝ่าอุทกภัยด้วยสายใย ม.อ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560 ณ บ้านเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา(24/03/2560)

"สร้างแรงบันดาลใจ สู่ฝันใหม่ที่สดใสสันติสุข" โดยคุณเจริญ โอทอง และคุณอรวรรณ โอทอง สองนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวไทย(24/03/2560)

คณะรัฐศาสตร์ม.อ.ปัตตานีและแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย ลงนามความความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าด้านสิทธิมนุษยชน(24/03/2560)

ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการปั่นเพื่อน้อง เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่สังคมมาเป็นเวลา 50 ปี(20/03/2560)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์ศมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมทีมบริหารแสดงความยินดีกับนาวสาวฟิตรี มั่นใจเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาในการประกวด(01/03/2560)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ม.อ.ปัตตานี(01/03/2560)

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการประกวดผลงานศิลปะระดับอุดมศึกษา(16/02/2560)

คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM)ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ(03/02/2560)

ภาพพิธีเปิดและการแถลงข่าว งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"(03/02/2560)

ประมวลภาพบรรยากาศงาน International Conference on Political Transition,Non-violence and Communication in Conflict Transformation.January 24 - 26, 2017 Pattani, Thailand(03/02/2560)

บรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬา 5 วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี(03/02/2560)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยือนประเทศบาห์เรน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ (26/01/2560)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี นิเทศนักศึกษา พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ International Islamic -Network (IISN) (20/01/2560)

ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(20/01/2560)

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดวันครู ประจำปี 2560 "คุรุราชา" (18/01/2560)

นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ละหาร อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด และ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนั(13/01/2560)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ "ปันกัน ร่วมแบ่งปัน ส่งของขวัญ ปันรอยยิ้มเพื่อน้อง"มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของขวัญให้นักเรียน โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรร(11/01/2560)
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012