:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ ผลงาน/ วิชาการ/ วิจัย ::
 
 

"วันกัลยาณิวัฒนา" ณ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา(04/06/2563)

ม.อ.ปัตตานี และบริษัทยางโอตานิ ร่วมกับประธานชุมชนหัวตลาด ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมืองปัตตานี มอบของขวัญ และเปิดตู้กับข้าวให้บริการประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19(15/05/2563)

วันวิสขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563(05/05/2563)

"รอมะฎอน" หรือ "รอมฎอน" คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์ในศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "เดือนบวช" และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง(23/04/2563)

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(02/04/2563)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มอบFace shield ให้ศูนย์อาสาลูกพระบิดา วิทยาเขตปัตตานีนำไปมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน(01/04/2563)

กลุ่มบริษัทเซนทรัล มอบหน้ากากผ้าให้วิทยาเขตปัตานี ดำเนินการแจกจ่ายผ่านศูนย์อาสาลูกพระบิดาให้แก่ประชาชนชาวปัตตานี(01/04/2563)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการทำเจลแอลกอฮอล์ (13/03/2563)

13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(13/03/2563)

บุญแต้มสีบนผืนผ้าพระบฎ ณ หอศิลปวัฒธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี เพื่อถวายเป็นผ้าผนังบังเหนือเศียรพระพุทธรูป ณ ศาลาปุญญสโมสร วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี(29/01/2563)

ฝ่ายศิษเก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตเขตปัตตานี นำของขวัญมอบ ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนมและนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2563(10/01/2563)

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จ(16/12/2562)

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562(13/12/2562)

ม.อ.ปัตตานี พร้อมส่งมอบ "REFLECTION: ประติมากรรม 3 เสาคู่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมปัตตานี" แก่เทศบาลเมืองปัตตานี ณ ลานริมแม่น้ำปัตตานี(12/12/2562)

ทำบุญ 3 ศาสนา เปิดอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี(20/11/2562)

สโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมทำบุญ 2 ศาสนา และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสโมสรบุคลากร(24/10/2562)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (03/10/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (01/10/2562)

พิธีแสดงความกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี(01/10/2562)

นักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วยพสกนิกร จังหวัดปัตตานี รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562(25/09/2562)

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(13/09/2562)

พิธีเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 โดย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมการเสวนาจากนักวิชาการ ม.อ. (02/09/2562)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2562(30/08/2562)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "ตลาดนัดศิลปะเมืองตานี"วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (22/08/2562)

การสัมมนาวิชาการ "พัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม Innovation Challenge 2019 " วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 (14/08/2562)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(14/08/2562)

นักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ซ้อมอัคคีภัย โดยหน่วยหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(06/08/2562)

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ(06/08/2562)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้างและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่(02/08/2562)

โครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(26/07/2562)

ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายว้ันสวรรคต 18 กรกฏาคม(18/07/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานีร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ NBT ยะลา 10/07/2562(11/07/2562)

SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี - ญี่ปุ่น - ยุโรป ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2562(01/07/2562)

ม.อ.ปัตตานีนำนักศึกษาใหม่ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในกิจกรรมรับน้องใหม่(27/06/2562)

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 การพัฒนาชุดความรู้ปัตตานีศึกษา โดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาเขตปัตตานี(27/06/2562)

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สู่เมืองปูทะเลโลก (25/06/2562)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทำบุญ 3 ศาสนาเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเจอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9(14/06/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562(07/06/2562)

นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกว่า 7 แสนบาท (07/06/2562)

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(04/06/2562)

ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พสกนิกร จังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษ(04/06/2562)

บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานีให้ความรู้แก่ผู้เช้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562(31/05/2562)

จังหวัดปัตตานีจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองปัตตานีและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2562(31/05/2562)

กองทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำเหรียญเป็นลำดับที่ 6 จากจำนวน 60 สถาบันในกีฬา สกอ.ครั้งที่ 38(31/05/2562)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบของรางวัลสนับสนุนร้านนาวากาชาด งานกาชาดจังหวัดปัตตานี โดยอาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี (29/05/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัด กิจกรรม”สว่างแสงแห่งธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ วัดตานีนรสโมสร(22/05/2562)

เตรียมจัดงาน“สว่างแสงแห่งธรรม”ถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา(15/05/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมัสยิดรายอฟาฏอนี เทศบาลเมืองปัตตานี และ 4 ชุมชนจะบังติกอ จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีรอมฏอน ครั้งที่ 1(13/05/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562(07/05/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี(03/05/2562)

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดี กับผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และแสดงความยินดีกับนายพัน ยี่สิ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (30/04/2562)

จิตอาสาจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day" เพื่อการจัดเตรียมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30/04/2562)

พิธีเปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 07.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่ตรงวันอังคาร (23/04/2562)

บรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(19/04/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี(17/04/2562)

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จปัตตานี(17/04/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(11/04/2562)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562(11/04/2562)

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สระวังพลายบัว ต.ทรายขาว จ.ปัตตานี(10/04/2562)

พิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดปัตตานี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(09/04/2562)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยาย "แนวทางการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าและการดูแลบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"(26/03/2562)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี (18/03/2562)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหารบุคลากรร่วมกันปลูกต้นอบเชย ทดแทนต้นอบเชยต้นแม่ วันที่ 13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(15/03/2562)

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม (14/03/2562)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน Chair to Share Creative Co-Working Spaceแก่นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม Start-up กลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) บุคคลทั่วไป(14/03/2562)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (14/03/2562)

ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดการแข่งขันเปตองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชิงเงินรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท ในวันที่ 9 มีนาคม (12/03/2562)

กิจกรรม "รื่นรมย์ชมสายน้ำ ดื่มด่ำวิถี We are the family in Pattani Heritage City" ณ บริเวณสะพานศักดิ์เสนีย์ (21/02/2562)

ตัวแทนผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ปัตตานี(23/01/2562)

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันครู "ครูไทยในโลกทัศน์ 4.0 " วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี(17/01/2562)

งานในนิทรรศการ"ศิลปะไทยในอุดมคติ" ของลิขิต นิสีทนาการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี(16/01/2562)

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สร้างนักปกครองรุ่นใหม่ให้นักศึกษาใช้ชีวิตเป็นลูกนายอำเภอ เรียนรู้ชีวิตและศึกษาการทำงานของพ่อที่เป็นนายอำเภอพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีและสงขลา ในโครงการสิงห์บลู ลูกนายอำเภอ(16/01/2562)

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2(16/01/2562)

คณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การแลกเป(15/01/2562)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562(15/01/2562)
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012