:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ ผลงาน/ วิชาการ/ วิจัย ::
 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (03/10/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (01/10/2562)

พิธีแสดงความกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี(01/10/2562)

นักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วยพสกนิกร จังหวัดปัตตานี รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562(25/09/2562)

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(13/09/2562)

พิธีเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 โดย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมการเสวนาจากนักวิชาการ ม.อ. (02/09/2562)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2562(30/08/2562)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "ตลาดนัดศิลปะเมืองตานี"วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (22/08/2562)

การสัมมนาวิชาการ "พัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม Innovation Challenge 2019 " วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 (14/08/2562)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(14/08/2562)

นักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ซ้อมอัคคีภัย โดยหน่วยหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(06/08/2562)

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ(06/08/2562)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้างและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่(02/08/2562)

โครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(26/07/2562)

ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายว้ันสวรรคต 18 กรกฏาคม(18/07/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานีร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ NBT ยะลา 10/07/2562(11/07/2562)

SYNERGY ฤาดี : ปัตตานี - ญี่ปุ่น - ยุโรป ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2562(01/07/2562)

ม.อ.ปัตตานีนำนักศึกษาใหม่ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในกิจกรรมรับน้องใหม่(27/06/2562)

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 การพัฒนาชุดความรู้ปัตตานีศึกษา โดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาเขตปัตตานี(27/06/2562)

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สู่เมืองปูทะเลโลก (25/06/2562)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทำบุญ 3 ศาสนาเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเจอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9(14/06/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562(07/06/2562)

นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกว่า 7 แสนบาท (07/06/2562)

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(04/06/2562)

ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พสกนิกร จังหวัดปัตตานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษ(04/06/2562)

บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานีให้ความรู้แก่ผู้เช้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562(31/05/2562)

จังหวัดปัตตานีจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองปัตตานีและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2562(31/05/2562)

กองทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำเหรียญเป็นลำดับที่ 6 จากจำนวน 60 สถาบันในกีฬา สกอ.ครั้งที่ 38(31/05/2562)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบของรางวัลสนับสนุนร้านนาวากาชาด งานกาชาดจังหวัดปัตตานี โดยอาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี (29/05/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัด กิจกรรม”สว่างแสงแห่งธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ วัดตานีนรสโมสร(22/05/2562)

เตรียมจัดงาน“สว่างแสงแห่งธรรม”ถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา(15/05/2562)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมัสยิดรายอฟาฏอนี เทศบาลเมืองปัตตานี และ 4 ชุมชนจะบังติกอ จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีรอมฏอน ครั้งที่ 1(13/05/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562(07/05/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี(03/05/2562)

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดี กับผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และแสดงความยินดีกับนายพัน ยี่สิ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (30/04/2562)

จิตอาสาจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day" เพื่อการจัดเตรียมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30/04/2562)

พิธีเปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 07.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่ตรงวันอังคาร (23/04/2562)

บรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(19/04/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี(17/04/2562)

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จปัตตานี(17/04/2562)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(11/04/2562)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562(11/04/2562)

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สระวังพลายบัว ต.ทรายขาว จ.ปัตตานี(10/04/2562)

พิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดปัตตานี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(09/04/2562)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยาย "แนวทางการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าและการดูแลบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"(26/03/2562)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี (18/03/2562)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหารบุคลากรร่วมกันปลูกต้นอบเชย ทดแทนต้นอบเชยต้นแม่ วันที่ 13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(15/03/2562)

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม (14/03/2562)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน Chair to Share Creative Co-Working Spaceแก่นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม Start-up กลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) บุคคลทั่วไป(14/03/2562)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (14/03/2562)

ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดการแข่งขันเปตองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชิงเงินรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท ในวันที่ 9 มีนาคม (12/03/2562)

กิจกรรม "รื่นรมย์ชมสายน้ำ ดื่มด่ำวิถี We are the family in Pattani Heritage City" ณ บริเวณสะพานศักดิ์เสนีย์ (21/02/2562)

ตัวแทนผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ปัตตานี(23/01/2562)

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันครู "ครูไทยในโลกทัศน์ 4.0 " วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี(17/01/2562)

งานในนิทรรศการ"ศิลปะไทยในอุดมคติ" ของลิขิต นิสีทนาการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี(16/01/2562)

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สร้างนักปกครองรุ่นใหม่ให้นักศึกษาใช้ชีวิตเป็นลูกนายอำเภอ เรียนรู้ชีวิตและศึกษาการทำงานของพ่อที่เป็นนายอำเภอพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีและสงขลา ในโครงการสิงห์บลู ลูกนายอำเภอ(16/01/2562)

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2(16/01/2562)

คณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การแลกเป(15/01/2562)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562(15/01/2562)

ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม(14/12/2561)

ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินกับ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย (12/12/2561)

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานโครงการหน่วยวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง"แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (12/12/2561)

ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันวีรไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2561(08/12/2561)

พสกนิกรในจังหวัดปัตตานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมในกิจกรรมเคารพธงชาติและสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(06/12/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2561(06/12/2561)

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือนายอับดุลฮาดีย์ เต๊ะเหย๊าะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน(06/12/2561)

คณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเทศไทย Mr.Stephane Castonguay Deputy Information officer Embassy of the United Stages of America บรรยายหัวข้อ Diplomatic Relations between the U.S. and Thailand and(06/12/2561)

สำนักวิทยบริการวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถคณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุรีโยทัย จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนิทรรศการยาตราปัตตานี(06/12/2561)

เชิญชวนบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานีทุกท่านร่วมกันสวมใส่เสื้อด้วยโทนสีบลู ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ในทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นสื่อในเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชา(29/11/2561)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง "ข้อมูลสุขภาพบุคลากรตามโครงการ i Happy" หรือ Health Assessment in PSU personnel(08/11/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (25/10/2561)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International on Applied Statistics (ICAS 2018) และการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ“Improving(25/10/2561)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเปิดพื้นที่ศิลปกรรม "Artsland:มีไรโช้ว เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะ 18 ปี(22/10/2561)

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ ผ้าบาติกสีคราม :มิติความงามวิถีปัตตานีสู่งานศิลปะ(18/10/2561)

กิจกรรม“ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (17/10/2561)

การประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561(16/10/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(16/10/2561)

ม.อ.ปัตตานีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9(16/10/2561)

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และข้าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ(16/10/2561)

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 37,899 บาท ณ กงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา (16/10/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยประชาชนจังหวัดปัตตานี พร้อมใจร่วมจิตอาสาทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561(16/10/2561)

วันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561(10/10/2561)

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประะจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่ (03/10/2561)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (03/10/2561)

นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกร(01/10/2561)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(28/09/2561)

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือน ม.อ.ปัตตานี 18 กันยายน 2561(19/09/2561)

บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561(18/09/2561)

ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจากภาคใต้ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน "โครงการแบแป ข้าวพองต้นตำรับชายแดนใต้"(14/09/2561)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561(14/09/2561)

ภาพบรรยากาศงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (13/09/2561)

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดเสวนาหัวข้อ "เปลี่ยนความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร"(13/09/2561)

VDO คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญา(11/09/2561)

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12(31/08/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี(23/08/2561)

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวด Acessories วัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(14/08/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา(14/08/2561)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2(14/08/2561)

คณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับบุคลากร จัดกิจกรรมออกนอกรู(สะมิแล) ครั้งที่ 3 (Give for Gifts) (24/07/2561)

พุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(24/07/2561)

พิธีเปิดโครงการ Sharing IsBanking กิจกรรมระหว่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กับนักศึกษาจาก University of Ho Chi Minh City (BUH) ประเทศเวียดนาม(23/07/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(23/07/2561)

ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล(20/07/2561)

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(18/07/2561)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World HAPEX 2018)(17/07/2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NICE PSU 2018(11/07/2561)

ผู้บริหารและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร(05/07/2561)

วันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2561(12/06/2561)

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560(21/05/2561)

มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง (15/05/2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4(11/05/2561)

คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก National University of Malaysia จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชม ม.อ.ปัตตานี(11/05/2561)

พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS (11/05/2561)

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนาความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ในโอกาส 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต (11/05/2561)

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน“พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” (03/05/2561)

สโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมแรลลี่สายสัมพันธ์ฯครั้งที่ 3(30/04/2561)

โครงการเส้นทางสร้างศาสตราจารย์ : PAYANA Writing Camp ในรูปแบบการเข้าค่ายเขียนผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2561(17/04/2561)

งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน(14/03/2561)

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาปัตตานี และ เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงาน “ปัตตานีไชน่าทาวน์ @ กือดาจีนอ” (02/03/2561)

การแข่งขันกีฬา Prince of Songkla University Leaque 2018 "PSU LEAQUE" ระหว่างวิทยาเขตภูเก็ตกับวิทยาเขตปัตตานี(02/03/2561)

การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการขยายเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตตานี โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (23/02/2561)

พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Signature Taste by HUSO(13/02/2561)

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึก (06/02/2561)

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่(25/01/2561)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดงาน "ปฐมบทแห่งกริช" ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี(22/01/2561)

ม.อ.ปัตตานี กิจกรรมสัมมนาวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม”เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับจากโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน(19/01/2561)

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ท่าน กงสุลอินโดนีเซีย ประจำสงขลา และท่านกงสุล มาเลเซีย ประจำสงขลา(19/01/2561)

บุคลากร ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 15 (19/01/2561)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี พร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่แก่ รองผู้บังคับการ.ตำรวจภูธร จ.ปัตตานี และ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี(16/01/2561)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561(16/01/2561)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ห้าทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู"(16/01/2561)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี พร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์ จ.ปัตตานี(05/01/2561)

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561(03/01/2561)

บรรยากาศผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ สวัสดีปีใหม่ ผศ.สมปอง ทองผ่อง ท่านที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี(03/01/2561)
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012