:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา 2/60 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา(07/12/2560)
ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560(24/11/2560)
ประกาศฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560(24/11/2560)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560(20/11/2560)
ตารางสอบปลายภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560(06/11/2560)
ให้นศ.ตรวจสอบผลการหักเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2560(02/10/2560)
ขอให้นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อ(07/09/2560)
วันเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560(18/07/2560)
การชำระเงินค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา(09/06/2560)
ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม(14/11/2559)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012