:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(08/02/2562)
ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/2561(07/02/2562)
ย้ายห้องเรียน วิชา 914-102 Aesthetics in Artistic Works กลุ่ม 01(25/01/2562)
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(11/12/2561)
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561(25/09/2561)
ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(03/05/2561)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012