:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

เปลี่ยนแปลงวันประกาศตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(18/10/2562)
เปลี่ยนแปลงเวลารับบัตรนักศึกษาATM Card(17/10/2562)
ขอให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญา ปี พ.ศ.2562 ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร(04/10/2562)
แจ้งรับบัตรนักศึกษา ATM Card ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑(27/09/2562)
ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 1/62 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา(15/09/2562)
ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(16/05/2562)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012