:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

กรอกข้อมูลกรณีชำระค่าเทอมแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้(02/07/2563)
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วย bill payment(28/06/2563)
Enrollment and Tuition Fee charged period for 1/2020 semester(27/06/2563)
ประกาศ : การลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563(23/06/2563)
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2563(16/06/2563)
กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต1/2563(28/05/2563)
ประกาศ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 และการแบ่งชำระ(27/05/2563)
มาตรการดูและนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2562(02/05/2563)
ขั้นตอนการรับ Internet Package SIM Card(30/04/2563)
ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(20/04/2563)
ประกาศ ฉบับที่ 10 : การจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (01/04/2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบกลางภาค(20/02/2563)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012