:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/2557(22/04/2558)
หอสมุดฯ ปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (13-15 เม.ย.58)(09/04/2558)
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile (09/04/2558)
ขอเชิญฟังการบรรยาย In Search of Home(09/04/2558)
เชิญชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "(02/04/2558)
รายชื่อผู้โชคดี “JFK Daily Photo: หนึ่งภาพถ่าย หลายความรู้สึก” (มี.ค.58) ติดต่อรับรางวัล ณ หอสมุด ชั้น 1(02/04/2558)
หอสมุด เชิญใช้บริการ JFK Library News Alert!(27/03/2558)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012