:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญร่วมโครงการ ยอดนักอ่าน...หนังสือดีที่นศ. ม.อ.ไม่ควรพลาด(26/08/2557)
บริการใหม่ของหอสมุดฯ "Freshy's Corner คัมภีร์ปี 1"(21/08/2557)
เชิญนักศึกษาใหม่อบรม "ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ"(13/08/2557)
สำนักวิทยบริการ ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ(05/08/2557)
e-Learning Agency:จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(20/02/2557)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012