:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

OAR Channel:ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์(28/04/2559)
ข่าวดี!! วันที่ 5-6 พ.ค. 2559 หอสมุดฯ เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ(27/04/2559)
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/ 2558 (27/04/2559)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ""บอกเล่าการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา"(26/04/2559)
ข่าวดี!! หอสมุดฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ PULINET 25 เมษายน-7 พฤษภาคม 2559 (22/04/2559)
ขอเชิญทุกท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition(21/04/2559)
อาจารย์ สามารถต่ออายุการยืมด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ 21 เม.ย. ถึง 3 พ.ค.59 ค่ะ(21/04/2559)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เว็ปไซต์ง่ายๆ สไตล์ CMS Made Simple"(12/04/2559)
20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น.เชิญฟังบรรยาย OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่ 5 (05/04/2559)
หอสมุดฯ แจ้งวันปิดทำการ "เมษายน 2559"(01/04/2559)
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Foo d Science Source(01/04/2559)
เชิญชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "(01/04/2559)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012