:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

e-Learning Agency:ขอเชิญรับชมวีดีโอโครงการพัฒนาอาจารย์-การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร(17/07/2557)
e-Learning Agency:ขอเชิญชมภาพโครงการ OAR & PSULINET Showcase 2014(17/07/2557)
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557(17/07/2557)
หอสมุดฯ ปิดบริการ วันที่ 11-14 กรกฏาคม 2557(09/07/2557)
e-Learning Agency:ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ 2557(03/07/2557)
e-Learning Agency:ขอเชิญชมภาพโครงการ Innovation Learning Technology และพลังงานทางเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้(30/06/2557)
e-Learning Agency:จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(20/02/2557)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012