:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เชิญรับชมการบรรยายหลักสูตรวิจัยสถาบัน(18/04/2557)
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมประเมินระบบบริการออนไลน์ (09/04/2557)
ขอเชิญฟังบรรยาย "พลังงานทางเลือก เพื่อการเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม"(04/04/2557)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล!! โครงการ JFK Daily Photo :หนึ่งภาพถ่ายหลายความรู้สึก เดือนมีนาคม 2557(01/04/2557)
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2556(27/03/2557)
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (31 มี.ค.-24 พ.ค.2557)(27/03/2557)
e-Learning Agency:จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(20/02/2557)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012