:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

e-Learning Agency:ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(28/08/2558)
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ(28/08/2558)
e-Learning Agency: ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ(23/08/2558)
เชิญนักศึกษาใหม่อบรม "ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ"(11/08/2558)
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558(11/08/2558)
e-Learning Agency:ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์(22/07/2558)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012