:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล(18/10/2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1(16/10/2562)
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562(09/10/2562)
ศูนย์เลสิก ม.อ. ให้ส่วนลดค่ารักษาการผ่าตัดเลสิกของบุคลากรและนักศึกษา(03/10/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า (ทดแทนร้าเดิม)(01/10/2562)
วิทยาเขตปัตตานีรณรงค์ให้คัดแยกขยะเพื่อลดรายจ่ายเรื่องการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนบาทต่อเดือน(01/10/2562)
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม(01/10/2562)
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2563 (23/09/2562)
โรงเรียนสาธิต ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563(13/09/2562)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562(10/09/2562)
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี(22/04/2562)
วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี(25/03/2562)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562(08/03/2562)
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 (30/11/2561)
The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles(14/07/2549)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012