:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง(29/10/2563)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักษ์อาเนาะรู รักษ์อาเนาะซูงา"เนื่องในวันลอยกระทง(27/10/2563)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563)(27/10/2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (27/10/2563)
ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2564(09/10/2563)
โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564(25/09/2563)
รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2564(23/09/2563)
ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”(24/08/2563)
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(31/03/2563)
วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี(25/03/2562)
The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles(14/07/2549)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012