:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding(09/10/2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding(05/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ HR4ASIA จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก(05/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธี e-bidding(05/10/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เบาะที่นอนยางพารา 100%(05/10/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (ครั้งที่2) (03/10/2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(27/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 60 ชุด (27/09/2561)
ประกาศประกวดชุดแบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์ (18/09/2561)
ประกาศประกวดชุดอ่านวิเคราะห์ปริมาณสารละลายแบบหลายตัวอย่าง (18/09/2561)
ประกาศประกวดชุดเครื่องมือเครื่องเขย่าเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (18/09/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอกรด (18/09/2561)
ประกาศปรับปรุงห้องน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18/09/2561)
ประกวดราคาเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (18/09/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(13/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างเปลี่ยนสารกรองถังกรองเหล็กหน่วยผลิตน้ำประปา โซน 1 ข้างงานยานยนต์ และโซน 2 ข้างหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28/08/2561)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012