:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (ครั้งที่2) (03/10/2561)
ประกาศประกวดชุดแบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์ (18/09/2561)
ประกาศประกวดชุดอ่านวิเคราะห์ปริมาณสารละลายแบบหลายตัวอย่าง (18/09/2561)
ประกาศประกวดชุดเครื่องมือเครื่องเขย่าเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (18/09/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอกรด (18/09/2561)
ประกาศปรับปรุงห้องน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18/09/2561)
ประกวดราคาเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (18/09/2561)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012