:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า(19/12/2561)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกิจการนักศึกษาฯ)(12/12/2561)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (บริการทำความสะอาด, บริการช่างระบบน้ำ)(12/12/2561)
คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(12/12/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา (29/11/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา(29/11/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเอกเคมี) จำนวน 1 อัตรา(29/11/2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา(13/11/2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา(13/11/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (02/11/2561)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครงาน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้(10/09/2561)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012