:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(18/10/2562)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3720(18/10/2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา(16/10/2562)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ(11/10/2562)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร เลขที่ 556(10/10/2562)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา(09/10/2562)
สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานใหับริการดูแลสนามและสวน(07/10/2562)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 13 อัตรา (07/10/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา (07/10/2562)
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ (04/10/2562)
คณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592(02/10/2562)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012