:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครอาจารย์ด้านอิสลามศึกษา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา(20/10/2561)
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(12/10/2561)
คณะศึกษาศาสตร์สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา(01/10/2561)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ทางด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา(01/10/2561)
คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา(28/09/2561)
ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (13/09/2561)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครงาน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้(10/09/2561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังคมสงเคราะห์)(04/09/2561)
คณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์(31/08/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ (เคมี)(24/08/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป(16/08/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกเคมี(16/08/2561)
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา(16/08/2561)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012