:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่(18/04/2562)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3721(18/04/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา(10/04/2562)
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (04/04/2562)
คณะวิทยาการสื่อสารขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(01/04/2562)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3722(25/03/2562)
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา(21/03/2562)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (20/03/2562)
(ขยายเวลารับสมัคร)สำนักวิทยบริการ รับสมัคร ต.บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท(12/03/2562)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2(07/03/2562)
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลา และรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหลายอัตรา(26/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา(13/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา(13/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (13/02/2562)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012