:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา(18/02/2562)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(18/02/2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี(15/02/2562)
สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (13/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา(13/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา(13/02/2562)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (13/02/2562)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินได้(13/02/2562)
สำนักงานอธิการบดี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3722(08/02/2562)
คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา(08/02/2562)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (06/02/2562)
สถาบันฮาลาล ม.อ.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(06/02/2562)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012