:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้(05/06/2563)
วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา(05/06/2563)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา(01/06/2563)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (01/06/2563)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครและขยายเวลาเปิดรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มากกว่า 1 อัตรา (01/06/2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3867 (22/05/2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (22/05/2563)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้(18/05/2563)
รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการงานให้บริการดูแลสนามและสวน สังกัดกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี(18/05/2563)
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา(27/04/2563)
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง(03/04/2563)
คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา(02/04/2563)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา (11/03/2563)
 
  ::..ค้นหาข่าวเก่า..::  
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012