:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but ระบบบริการผู้ปกครอง คลิกที่นี่..
but iPSU Pattani Application
 
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลต่างๆของนักศึกษาได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ข้อมูลบิดา - มารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง - ผู้อุปการะ
ประวัติผลการเรียน
ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ข้อมูลหนี้สิน
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012