:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: แนะนำมหาวิทยาลัย ::
 
but ประวัติความเป็นมา
but วิสัยทัศน์/พันธกิจ
but ปณิธาน
but ตรามหาวิทยาลัย
but วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
but เพลงประจำมหาวิทยาลัย
but ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
but หอประวัติ
but หอจดหมายเหตุ
but ธนาคารภาพ
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(Chinese version)
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(English version)
but PowerPoint แนะนำม.อ.ปัตตานี
but วิดีโอแนะนำม.อ.
5 วิทยาเขต
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(Thai version)
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(English version)
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
เพลงประจำมหาวทิยาลัย
 
เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์
 
ชื่อเพลง ฟังเพลง
 
  พริ้วศรีตรัง
  ยังไม่ลืมศรีตรัง
  เขตรั้วสีบลู
  สงขลานครินทร์
  แดนสรวง
  ร่มศรีตรัง
  ถิ่นศรีตรัง
  ทะเลสีบลู
  ลาร่มศรีตรัง
  รำวงน้องก็อีกราย
 
 
เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหราคอรัส
 
ชื่อเพลง ฟังเพลง
 
  พริ้วศรีตรัง
  ยังไม่ลืมศรีตรัง
  เขตรั้วสีบลู
  สงขลานครินทร์
  แดนสรวง
  ร่มศรีตรัง
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012