:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: แนะนำมหาวิทยาลัย ::
 
but ประวัติความเป็นมา
but วิสัยทัศน์/พันธกิจ
but ปณิธาน
but ตรามหาวิทยาลัย
but วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
but เพลงประจำมหาวิทยาลัย
but ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
but หอประวัติ
but หอจดหมายเหตุ
but ธนาคารภาพ
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(Chinese version)
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(English version)
but PowerPoint แนะนำม.อ.ปัตตานี
but วิดีโอแนะนำม.อ.
5 วิทยาเขต
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(Thai version)
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(English version)
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี

วันสถาปนามหาวิทยาลัย 13 มีนาคม 2511 เป็นวันที่ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลบังคับใช้

วันสงขลานครินทร์ 22 กันยายน 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันมหิดล 24 กันยายน 2472 เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เสด็จทิวงคต

วันรูสะมิแล 9 พฤศจิกายน 2511 วันแรกที่บุคลากรและนักศึกษาเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012