:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและให้ความรู้การปฏิบัติตนในช่วงเวลาถือศีลอดและการบริจาคทาน

  คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี เยือน Jiangxi Normal University ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2560 เป็นการเยือนในส่วนของ Executive Visit ประจำปี ภายใต้ความร่วมมือ (MoU)
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
ประเทศเมียนมาร์เชิญ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมงและร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3481
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานเทคนิค
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งอาจารย์ รวม 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-28 กรกฏาคม 2560
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาแนะแนวศึกษาต่อ 5 จังหวัดภาคใต้
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษา ในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.๑๔๓๘
คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)
ขอเชิญร่วมเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทยเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาเครื่องแอลซีอาร์มิเตอร์, Dielectric Test Fixture

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี
ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี 2560
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012