:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม

  ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานโครงการหน่วยวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง"แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี

  ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินกับ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คณะผู้บริหาร
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกิจการนักศึกษาฯ)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (บริการทำความสะอาด, บริการช่างระบบน้ำ)
คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเอกเคมี) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62)
Opening Hours of JFK Library during Semester Break
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อาจารย์ สามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง ได้ถึงวันที่ 12 ธ.ค.2561 นะคะ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 1/2561

ข่าวน่าสนใจ

เปิดงานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี
สร้างลาแมสะมิแล ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หลังคาคลุมเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ภาพ/ข่าวธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ติดลำดับ 1 ใน 10 ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 จากสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ
พสกนิกรชาวปัตตานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (ครั้งที่2)
ประกาศประกวดชุดแบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์
ประกาศประกวดชุดอ่านวิเคราะห์ปริมาณสารละลายแบบหลายตัวอย่าง
ประกาศประกวดชุดเครื่องมือเครื่องเขย่าเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอกรด
ประกาศปรับปรุงห้องน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกวดราคาเครื่องทดสอบสภาพอากาศ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012