:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือน ม.อ.ปัตตานี

  ทีมบริหาร แสดงความยินดีและขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง จากแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

  ทีมบริหาร แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ วมว.ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

สมัครเรียนภาษาต่างๆกับศูนย์ภาษา

 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Blender

ข่าวน่าสนใจ

ผลสำรวจความต้องการให้มีสถานีบริการน้ำมันในวิทยาเขตปัตตานี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
หน่วยสวัสดิการอาหาร รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องแต่งกายในวันเปิดหอพัก
ผศ.จรีรัตน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
หยุดการเรียนการสอน การสอบและให้มีการสอนชดเชยเนื่องในวันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี (เพิ่มเติม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขายทอดตลาดพัสดุ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร (รอบ2)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตร การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริง
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมจำนวน 7 หลักสูตร
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองฯ
ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา จัดอบรม 8 ภาษา กว่า 20 หลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012