:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

 
 
 
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี ::

  ม.อ.ปัตตานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

  ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วันมหิดล เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 7
 
  :: ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

ภาพบรรยากาศงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ข่าวสมัครงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขยายเวลารับสมัครอาจารย์จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ ทางโภชนศาสตร์ฯ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ต.พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 003
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
คณะพยาบาลศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ ปิดบริการ วันที่ 4-6 ตุลาคม 2557

ข่าวน่าสนใจ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญทางการศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม 2557
บรรยากาศลงนามด้านบริการวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัทชัยเจริญมารีน ปัตตานี
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
รัฐเห็นชอบอนุมัติให้สร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีหลังใหม่ วงเงินกว่า 250 ล้านบาท

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำแฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร (แฟลต 14-17) 168 ยูนิต
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จ ำนวน 25 ชุด

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Associate Professor John N. Miksic ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ บรรยายเรื่อง " Kahlah and the World"
บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำแผนพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญร่วมประชุม อยู่ดี กินดี วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีระดับชาติจัดประชุมนักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ภาคใต้ในกระแสโลก กระแสโลกในภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในงานประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012