:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
จัดซื้อ จัดจ้าง
Link รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

  พิธีแสดงความกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี

  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี ชวนเชิญศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม Homecoming Day :Rusamilae BLUE night วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

ข่าวสมัครงาน

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3720
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร เลขที่ 556
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา
สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานใหับริการดูแลสนามและสวน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เชิญรับชมวิดีทัศน์ประมวลกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2562
เชิญรับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
Closure of JFK Library, PSU Pattani
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
ศูนย์เลสิก ม.อ. ให้ส่วนลดค่ารักษาการผ่าตัดเลสิกของบุคลากรและนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า (ทดแทนร้าเดิม)
วิทยาเขตปัตตานีรณรงค์ให้คัดแยกขยะเพื่อลดรายจ่ายเรื่องการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนบาทต่อเดือน
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา "ม.อ. ปัตตานีภิรมย์" (บ้านเลขที่203) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012