:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
   
ทุนต่างๆ
Link ทุนเพื่อศึกษาต่อใน ม.อ.
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

 
 
 
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี ::

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนเทคโนโลยียางไทยในการเข้าสู่อาเซียน จากยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์จากไทยสู่เทศ"

  พิธีเปิดงาน "วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี" ครั้งที่ 2

  นิทรรศการ "ต่าง-สุข...ต่า-สงบ" ของอาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก อาจารย์สาขาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
 
  :: ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

ม.อ.สานสัมพันธ์สื่อมวลชน'58 แถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับวิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพา
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 2864
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

“ บือแน กีตอ ทุ่งข้าว นาเรา ” หวังปลูกฝัง นศ.บนพื้นฐานพอเพียง สวนกระแสนิยม ที่ ม.อ.ปัตตานี
รับสมัครนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการกระทรวงมหาดไทย
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
3 นศ. ม.อ.ปัตตานี ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลี
ม.อ. จัดงานสานสัมพันธ์สื่อมวลชน และแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอ เหนี่ยวปัตตานี
ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT คร้ังที่1/2558 (สอบพฤศจิกายน 2557)และวิชาสามัญ 7 วิชา (สอบมกราคม 2558)

ข่าวประกวดราคา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการภาพพิมพ์และชุดปฏิบัติการปฏิมากรรม
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จ ำนวน 25 ชุด

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

นักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ ทั่วโลกร่วมสัมมนาคุณค่าของอิสลามในโลกที่เปลี่ยนแปลง ที่ ม.อ.ปัตตานี
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012