:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
   
ทุนต่างๆ
Link ทุนเพื่อศึกษาต่อใน ม.อ.
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

 
 
 
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี ::

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการHUSO Rally ครั้งที่ 3 40ปี มนุษย์ สู่ชุมชน เส้นทางจาก จ.ปัตตานี ถึง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ณ เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง

  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม 2557
 
  :: ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

ม.อ. รับ 5 รางวัลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ที่เจนีวา
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ข่าวสมัครงาน

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการดูแลสวน
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เลขที่ 019
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและรับโอนข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ (แผนกวิชาพัฒนาสังคม)
ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เชิญรับชมการบรรยายหลักสูตรวิจัยสถาบัน
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมประเมินระบบบริการออนไลน์
ขอเชิญฟังบรรยาย "พลังงานทางเลือก เพื่อการเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม"
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล!! โครงการ JFK Daily Photo :หนึ่งภาพถ่ายหลายความรู้สึก เดือนมีนาคม 2557
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2556
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (31 มี.ค.-24 พ.ค.2557)
e-Learning Agency:จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวน่าสนใจ

รายชื่อนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2557
โครงการเงินกู้ยืมสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 40
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
คณะศึกษาศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

ข่าวประกวดราคา

ม.อ.ปัตตานี สอบราคาจ้างงานโครงการทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50)
ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จ ำนวน 25 ชุด

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญประชุม ปขมท.ที่ภูเก็ต
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม “เยาวชนคนวิทยุ”
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจัดอบรม “เยาวชนคนวิทยุ” ผู้เข้าร่วมอบรม ระบุ กิจกรรมสนุกปนสาระ และเห็นเบื้องหลังการทำงานของนักจัดรายการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท.ประจำปี 2557
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์ วิจัย" ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012