:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี

  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหารบุคลากรร่วมกันปลูกต้นอบเชย ทดแทนต้นอบเชยต้นแม่ วันที่ 13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
กิจกรรม “ค้นหา ค้นพบ วิถี Pattani Heritage” (ภายใต้โครงการวิจัย ม.อ.ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา :วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี) ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2562
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3722
สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 4 อัตรา
(ขยายเวลารับสมัคร)สำนักวิทยบริการ รับสมัคร ต.บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม jfkbookfair12
สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายการออมพื้นฐาน วันที่ 27 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น.
วีดิทัศน์สรุปโครงการยกระดับการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษาและสตีมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล! กรุณาติดต่อรับรางวัลภายใน 11 เมษายน 2562 ค่ะ
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวน่าสนใจ

วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี
รับสมัครเยาวชนเข้าค่ายฟุตบอลในช่วงปิดเทอม
ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน /วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันจักรี
นโยบาย/ข้อสั่งการจังหวัดปัตตานี
ม.อ.รับสมัครนักศึกษาในภาคใต้ร่วมฝึกการเป็นนักธุรกิจ
ม.อ.ปัตตานี เปิดตัวหุ่นนวัตกรรมยางพาราเพื่อการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี, งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคแฟลต 12-17 วิทยาเขตปัตตานี และงานปรับปรุงฐานและรั้วรอบหม้อแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012