:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

  มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง

  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนาความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ในโอกาส 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล...ให้พะยูน
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 1032
คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 1 อัตรา
คณะพยาบาลศาตร์ วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

Opening Hours of JFK Library during Semester Break
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย หนึ่งในนวัตกรรมพลังวิจัยสู่โอท็อปสามดาว
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นอธิการบดี ม.อ.ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561
รับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 5 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) รอบ 2
วิทยาเขตปัตตานีส่งมอบเงิน 1.2 ล้านบาท เข้ากองทุน 50 ปี ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งนักกีฬาครบ 18 ประเภทลงชิงชัยในมอดินแดงเกมส์
ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเยาวชนประกวดออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท
รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร ม.อ.ปัตตานี จำนวน 47 ร้าน

ข่าวประกวดราคา

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปะและหัตถกรรมผ้า และเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงทางวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ"
ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012