:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2559

  นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษาด้านยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สักการะ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหล

  สำนักวิทยบริการ สื่บสานประเพณีเดือนสิบ และถ่ายทอดการทำขนมเดือนสิบแก่คนรุ่นหลัง โดยมี นักศึกษา บุคลากรต่างให้ความสนใจ
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาปันจะสีลัต กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

สมัครเรียนภาษาต่างๆกับศูนย์ภาษา

 

ข่าวสมัครงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
วทท. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออาหรับ Early Arabic Printed Book from the British Library (1475-1900)
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำขนมเดือนสิบ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล! ยืมหนังสือมากที่สุด & เข้าใช้บริการมากที่สุด
ขอเชิญอ่านบทความวารสารวิทยบริการ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

ข่าวน่าสนใจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ม.อ.เป็นวันที่สองความว่า ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานให้สำเร็จผลเพื่อประเทศชาติ
ม.อ.ปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี ย้อนรอยชุมชนตลาดจีน สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน จัดนิทรรศการไทย-จีน “กือดาจีนอ”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ม.อ.ประจำปีการศึกษา 2558 ความว่า บัณฑิตต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสาธิตรับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล ภาคเรียนที่ 2/2559
I-WiSe อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับความท้าทายใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับ
เรื่อง "การรับชุดครุย" ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 59 แก่ 3 ผู้ยังประโยชน์ให้ภาคใต้

ข่าวประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ๑ ชุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดทำหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางสำหรับปฏิบัติการเคมี๑๒ ชุด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ วทท. ๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาขาเคมีอุตสาหกรรม ๑ ชุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการสอนการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ๑ ชุด

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญร่วมอบรมสื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media
ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา จัดอบรม 8 ภาษา กว่า 20 หลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012