:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
MIS Center Intranet E-Mail Staff E-Mail Student
:: ลิงค์น่าสนใจ ::
 
วารสาร
Link พบอธิการบดี
Link สารจากทีมบริหาร
Link ระบบร้องเรียน
   
วารสาร
Link วารสารสงขลานครินทร์
Link วารสารศรีตรัง
Link วารสารรูสมิแล
   
กิจกรรม
Link ปฏิทินกิจกรรม
Link กิจกรรมบ่ายวันพุธ
   
Gallery
 

ดูทั้งหมด...
 
  :: กิจกรรม ชาว ม.อ.ปัตตานี/ผลงาน/วิชาการ/วิจัย ::

  กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมนัดพบแรงงาน

  ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสได้รับรา
 
  :: วิดีโอต่างๆ ::

 
กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 (UPHA : UUM - PSU hostel Activity 2016)
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

สมัครเรียนภาษาต่างๆกับศูนย์ภาษา

 

ข่าวสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องรับสมัครนักวิชการเงินและบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

OAR Channel:ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์
ข่าวดี!! วันที่ 5-6 พ.ค. 2559 หอสมุดฯ เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/ 2558
ข่าวดี!! หอสมุดฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ PULINET 25 เมษายน-7 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญทุกท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
อาจารย์ สามารถต่ออายุการยืมด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ 21 เม.ย. ถึง 3 พ.ค.59 ค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี รับมอบทุนวิจัยพัฒนายางจาก บริษัท เน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ปัตตานี รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำปี 2559
ม.อ.ปัตตานีใช้จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าสูงถึงปีละกว่า 42 ล้านบาท ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงาน
สโมสรบุคลากรหยุดการดำเนินการตลาดนัดวันศุกร์ในช่วงสอบและปิดภาคเรียน
ประธานกรรมการ บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจ็ดล้านบาท เพื่อปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกือบห้าสิบปี

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรม 7 หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา จัดอบรม 8 ภาษา กว่า 20 หลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012