:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: รูปภาพทั้งหมด ::
 
 

อาคารต่างๆ

ดอกไม้งาม
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
 
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012