:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับชั่วคราว
ถึง : นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับชั่วคราว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                    สามารถสืบค้นตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับชั่วคราว ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.pn.psu.ac.th   โดยมีขั้นตอนหลังจากที่เปิด Web Browser แล้วคลิกที่ Mis Center ดังนี้

                    1.  ตรวจสอบรหัสผ่าน  โดยใส่  Login และ  Password

                    2.  คลิกที่  ตารางสอบ

                    3.  เลือกเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น รหัสวิชา ชื่อผู้คุมสอบ ห้องสอบ หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด


                    รหัสวิชาที่ขึ้นต้น (เรียงตามหมายเลข) => สังกัด

                    2  =>  คณะศึกษาศาสตร์

                    4  =>  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    7  =>  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    76 และ 78  =>  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

                    8  =>  คณะวิทยาการสื่อสาร

                    9  =>  คณะศิลปกรรมศาสตร์

                   117  =>  กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

                   196  =>  คณะรัฐศาสตร์

                   993  =>  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 


                   หากมีปัญหาประการใด ติดต่อหน่วยตารางสอน-ตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์สายภายใน 5196

 วันหมดอายุข่าว : 17/09/2562
ประกาศโดย : หน่วยตารางสอน-ตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา [registra] เมื่อวันที่ : 10/09/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012