:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : เชิญเข้าใช้หอสมุดฯ ได้ตามเวลาเปิดบริการค่ะ
ถึง : ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ทุกท่าน


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เชิญผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้บริการ 

ในภาคเรียน 1/2562 เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562   

ตามเวลาดังนี้
+ วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 08.30 - 21.30 น.
+ วันเสาร์        เปิดบริการ เวลา 09.00 - 20.00 น.
+ วันอาทิตย์    เปิดบริการ เวลา 09.00 -17.00 น.
***ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ
ในช่วงเวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการ
โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ***
***เชิญเข้าใช้บริการหอสมุดฯ กันเยอะ นะคะ

 
วันหมดอายุข่าว : 31/08/2562
ประกาศโดย : งานบริการสารสนเทศ หอสมุดฯ [vitaya] เมื่อวันที่ : 05/08/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012