:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ขอเชิญนักศึกษาใหม่อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ
ถึง : นักศึกษาใหม่ทุกท่าน


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุดในหลักสูตร  

"ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ" (หลักสูตร 1 ชั่วโมง)

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์  2 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น

*นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากผ่านการอบรม*
**ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 

https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train 

หรือลงชื่อเข้าบรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ 

ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 วัน 
ช่วงเวลาของการอบรม
- ปริญญาตรี วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2562 (32 กลุ่ม)
- บัณฑิตศึกษา วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 (3 กลุ่ม)
ตรวจสอบกำหนดการอบรมได้ที่ 
http://bit.ly/2OfVtfj
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้

 

หอสมุดจอห์น เอฟ  เคนเนดี้ โทร. 073-313486 (ภายใน 1408, 1424)  

 
วันหมดอายุข่าว : 31/08/2562
ประกาศโดย : งานบริการสารสนเทศ หอสมุดฯ [vitaya] เมื่อวันที่ : 05/08/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012