:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุม ICoFA 2019 UiTM Perlis, Malaysia
ถึง : ผู้สนใจ


Universiti Teknoligi MARA, Perlis Branch, Malaysia (UiTM) ประชาสัมพันธ์การประชุม
The 3rd International Conference on the Future of ASEAN 2019 หัวข้อ Charting the Future of ASEAN:
Towards Sustainable Development Goals 2019 ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562
ณ UiTM, Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน คนละ 650 RM/250 US$ ผู้เข้าร่วมทั่วไป คนละ 300 RM/150 US$
 
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tiny.cc/icofa2019ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://tiny.cc/icofa2019


วันหมดอายุข่าว : 02/10/2562
ประกาศโดย : ทานตะวัน ศูนย์ภาษา [kthantaw] เมื่อวันที่ : 24/07/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012