:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : Closure of JFK Library, PSU Pattani
ถึง : all user


               Kindly be informed that JFK Library, Pattani Campus will be closed on

Saturday, 6 April – Monday, 8 April 2019

               In case you need to return your borrowings on the closed days, the library has provided drop boxes in front of the library to assist you.

              We apologize for any inconvenience this may cause and thank you in advance for your understanding and cooperation.
วันหมดอายุข่าว : 15/14/2562
ประกาศโดย : JFK Library, PSU Pattani [vitaya] เมื่อวันที่ : 01/04/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012