:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : เลื่อนวันจัดงานวิ่งติสท์รันออกไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562
ถึง : ทุกท่าน


ประกาศ!!!

          เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทาง กกต. ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ซึ่งวันดังกล่าวได้ตรงกับการจัดงานวิ่งการกุศล
"ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทีมงานติสท์รันได้หารือกับผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดปัตตานี ทำให้ได้ข้อสรุปว่าเลื่อนวันจัดงานวิ่งติสท์รันออกไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562
          เนื่องจากในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคมนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารต้องไปประจำตามจุดเลือกตั้ง ทำให้ไม่มีกำลังพลเพียงพอในการอำนวยความสะดวกแก่พี่ๆ นักวิ่งทุกท่าน
ประกอบกับทางทีมงานบางส่วนต้องไปประจำจุดเลือกตั้งในที่ต่างๆ และบางส่วนไม่สะดวกในการไปเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงอาจขัดกับกฏหมายการเลือกตั้งที่ห้ามให้มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงวันเลือกตั้ง
ทีมงานวิ่งการกุศล "ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขออภัยพี่ๆ นักวิ่งทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
            แต่เราสัญญาว่าในวันงานเราจะจัดงานให้ดีที่สุดดังความตั้งใจที่อยากให้เป็น "งานวิ่งที่ดีที่สุดงานนึงของจังหวัดชายแดนภาคใต้"

เปิดวันรับเสื้อวิ่งเพิ่มเติม 28 - 30 มีนาคม 2562

                                           งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
วันหมดอายุข่าว : 31/03/2562
ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร [prpsu] เมื่อวันที่ : 25/01/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012