:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : สารแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์พายุปาบึก
ถึง : ทุกท่าน


ตามที่พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้เคลื่อนที่ผ่านจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง 

และขึ้นฝั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 มีผลให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย 

และประชาชนในหลายจังหวัดภาคใต้ ได้รับผลกระทบ นั้น

         คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รู้สึกเป็นห่วงใย ในความปลอดภัยของทุกท่าน 

จึงได้ดำเนินการป้องกัน เตือนภัย แก้ปัญหา และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ

ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสงค์จะขอทราบผลกระทบที่นักศึกษา และบุคลากรที่ได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

โดยท่านสามารถแจ้งข่าวให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ความช่วยเหลือ ผ่านทาง เพจของมหาวิทยาลัย และเพจนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

ซึ่งอยู่ที่ ‭https://www.facebook.com/PSU.PattaniCampus/‬ หรือ ‭https://www.facebook.com/groups/1279698682091310/‬ 

หรือมีจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ถึงมหาวิทยาลัยฯ ผ่านงานประชาสัมพันธ์ ที่ ‭pr.pattani@g.psu.ac.th‬ หรือติดต่อโดยตรงที่ 

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร.081-7675781 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

มหาวิทยาลัยฯ หวังว่านักศึกษา และบุคลากรทุกท่านจะมีความปลอดภัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ

”ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ร่วมกันต่อไป

 

     รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

         รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
วันหมดอายุข่าว : 25/01/2562
ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร [prpsu] เมื่อวันที่ : 04/01/2562
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012