:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : Opening Hours of JFK Library during Semester Break
ถึง : all staff and students


 JFK Library Pattani Campus would like to announce opening hours during the semester break longing from 17 December 2018 to 6 January 2019. Here are the details:

                Monday – Friday: 08.30 – 16.30 hrs.

                Saturday, Sunday and public holidays: closed

         Those who need to return books and other materials on the closed days can proceed by dropping all items in the drop-box provided in front of the library. 

                We thank you for your acknowledgment and operation.

 JFK Library, PSU Pattani
วันหมดอายุข่าว : 12/01/2562
ประกาศโดย : JFK Library, PSU Pattani [vitaya] เมื่อวันที่ : 17/12/2561
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012