:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
ถึง : ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ทุกท่าน


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ดังนี้

+ วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
+ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

***ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ
ในช่วงเวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการ
โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ***
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันหมดอายุข่าว : 12/01/2562
ประกาศโดย : งานบริการสารสนเทศ หอสมุดฯ [vitaya] เมื่อวันที่ : 17/12/2561
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012