:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : หอสมุดฯ ปิดบริการ วันที่ 13 และ 15 ตุลาคม 2561
ถึง : ผููใช้บริการหอสมุดฯ ทุกท่าน


หอสมุดฯ ปิดบริการวันที่ 13 และ 15 ตุลาคม 2561

+วันที่ 13 ตุลาคม 2561 (วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

+วันที่ 15 ตุลาคม 2561 (ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

++ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ

ในวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ++

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก
วันหมดอายุข่าว : 20/10/2561
ประกาศโดย : งานบริการสารสนเทศ หอสมุดฯ [vitaya] เมื่อวันที่ : 11/10/2561
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012