:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ถึง : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และอื่นๆเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
  1. ปฏิทินการศึกษา ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่
  2. ปฏิทินการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
วันหมดอายุข่าว : 03/05/2562
ประกาศโดย : หน่วยทะเบียนเรียน [registra] เมื่อวันที่ : 03/05/2561
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012