:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ถึง : นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560          สามารถสืบค้นตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.pn.psu.ac.th   โดยมีขั้นตอนหลังจากที่เปิด Web Browser  แล้วคลิกที่ Mis Center ดังนี้           1.  ตรวจสอบรหัสผ่าน  โดยใส่   Login และ  Password

           2.  คลิกที่  ตารางสอน/ตารางสอบ

           3.  เลือกเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น รหัสวิชา ชื่อผู้คุมสอบ ห้องสอบ หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 2 =>คณะศึกษาศาสตร์

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 4 =>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 23 และ 7 =>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 76 และ 78 =>วิทยาลัยอิสลามศึกษา

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 8 =>คณะวิทยาการสื่อสาร

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 9 =>คณะศิลปกรรมศาสตร์

           รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 196 =>คณะรัฐศาสตร์           หากมีปัญหาประการใด ติดต่อหน่วยตารางสอน-ตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์สายภายใน 1212

 

วันหมดอายุข่าว : 10/03/2561
ประกาศโดย : หน่วยตารางสอน-ตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา [registra] เมื่อวันที่ : 13/02/2561
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012