:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น
ถึง : นักศึกษาทุกท่านหอสมุดฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศกลับไปอ่านที่บ้าน

ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัยากรสารสนเทศ

อย่างคุ้มค่า และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

++วิธีขอรับบริการ

1. ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เคาน์ตอร์ยืม-คืน ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

2. ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2560

***กำหนดส่ง วันที่ 11 มกราคม 2561***

*** นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยืมจะต้องลงชื่อไว้แล้วเท่านั้น

***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติได้ที่...

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดฯ

โทร. 1408, 073-313486

++เชิญชวนให้มาลงชื่อ/ยืมกันเยอะๆ นะคะ++

วันหมดอายุข่าว : 15/12/8256
ประกาศโดย : งานบริการสารสนเทศ หอสมุดฯ [vitaya] เมื่อวันที่ : 27/11/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012