:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ขอให้นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
ถึง : นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขอให้นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2559 และวันนี้เกรดออกครบทุกวิชาแล้ว
ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่ https://goo.gl/pAZVso     หากตรวจสอบแล้ว
ไม่มีรายชื่อ ขอให้นักศึกษาติดต่อหน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนฯ โดยด่วน
หมายเลข 073313174 หรือ inbox ไปที่เฟสบุค 
https://www.facebook.com/registra.pn.psu/
ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เท่านั้น 
วันหมดอายุข่าว : 01/01/2561
ประกาศโดย : หน่วยตรวจสอบสำเร็จการศึกษา  [registra] เมื่อวันที่ : 07/09/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012