:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : การแจ้งชื่อเพื่อขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2559
ถึง : นักศึกษา#นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องอ่านรายละเอียดทำความเข้าใจขั้นตอนการทำเรื่องจบอย่างละเอียดและเคร่งครัด 

จากเว็บไซต์ http://regist.pn.psu.ac.th/main/check_stud.php
ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย 2/2559 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาในระบบ MIS CENTER
เมนู “แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา”รายละเอียดดังนี้

#ระดับปริญญาตรี
 4 ปี
- รหัส 56
- รหัสตกค้าง 52-55 หรือ รหัส 51 (สำหรับ นศ.หลักสูตร 5 ปี) สำหรับกลุ่ม นศ. ตกค้าง แม้เคยแจ้งจบมาแล้วก่อนหน้านี้
ก็ต้องแจ้งจบทุกครั้งเมื่อมีการลงทะเบียนครบตามหลักสูตร

ระเวลาการแจ้งชื่อ 
30 ม.ค.2560-18 เม.ย.2560 เท่านั้น
อ่านวิธีการและรายละเอียดแจ้งจบที่นี่ http://regist.pn.psu.ac.th/documents/inform_congrad.pdf

ส่งรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ณ งานทะเบียน
ก่อนวันที่ 22 พ.ค.2560 เท่านั้น 
อ่านวิธีการและรายละเอียดการส่งรูปถ่ายที่นี่ http://regist.pn.psu.ac.th/docu…/Parinya_news/photo_grad.pdf
วันหมดอายุข่าว : 22/05/2560
ประกาศโดย : หน่วยตรวจสอบสำเร็จการศึกษา [registra] เมื่อวันที่ : 03/02/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012