:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด
ถึง : นักศึกษารายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ตรวจสอบตนเองและวางแผนลงทะเบียน

วิชากีฬา 281-XXX (1 หน่วยกิต) ใหม่ เนื่องจากวิชากีฬาที่ลงก่อนหน้านี้ไม่สามารถ

นับเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ ประเภทกีฬา 1 หน่วยกิต

หรือชั่วโมงกิจกรรมได้
Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อ 
วันหมดอายุข่าว : 01/09/2560
ประกาศโดย : นายเซาพี แคและ [registra] เมื่อวันที่ : 26/01/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012