:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ถึง : นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สามารถสืบค้นตารางสอนผ่านระบบเครือข่าย Internet  ที่  http://www.pn.psu.ac.th โดยมีขั้นตอนหลังจากที่เปิด Web Browser  แล้วคลิกที่ Mis Center ดังนี้

1.       ตรวจสอบรหัสผ่าน โดยใส่ Login และ Password

2.       คลิกที่ตารางสอน

3.       เลือกเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      2        คณะศึกษาศาสตร์

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      4        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      23 และ 7        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      76 และ 78      วิทยาลัยอิสลามศึกษา

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      8        คณะวิทยาการสื่อสาร

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      9        คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      196     คณะรัฐศาสตร์

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      993     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย      117     โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 

หมายเหตุ  หลังจากที่มีการประกาศตารางสอนไปแล้ว อาจจะยังมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ขอให้นักศึกษาและ
คณาจารย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
และชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2559  หากมีปัญหาประการใด
ติดต่อหน่วยตารางสอน ตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลข
ภายใน 1212
วันหมดอายุข่าว : 31/03/2560
ประกาศโดย : หน่วยตารางสอน-สอบ [registra] เมื่อวันที่ : 13/12/2559
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012