:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
ถึง : นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา


เรื่อง ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
ตามที่ระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
นอกจากจะเรียนครบตามหลักสูตรแล้วต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา
        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของตนเอง ใน MIS center หมวดหมู่ "
ระบบกิจกรรมนักศึกษา" หากจำนวนชั่วโมงกิจกรรม
ยังไม่ครบ ขอให้ดำเนินการโดยด่วน

         
วันหมดอายุข่าว : 01/013/256
ประกาศโดย : หน่วยตรวจสอบสำเร็จการศึกษา [registra] เมื่อวันที่ : 14/11/2559
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012