:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : ระบบการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน วันและเวลาเรียน
ถึง : อาจารย์ผู้สอน


ระบบการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
อาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาเรียน และห้องเรียน  ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://intranet.pn.psu.ac.th/ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1.       คลิกที่ Intranet
2.       ตรวจสอบรหัสผ่านโดยใส่ Login และ Password
3.       ไปที่งานการเรียนการสอน คลิกที่ระบบการเปลี่ยนห้องเรียน
4.       เลือกเงื่อนไขที่ผู้ใช้ ขอเปลี่ยนห้องเรียน
5.       เลือกค้นหารายการชื่อผู้สอน (รายวิชาที่อาจารย์สอนก็จะปรากฏขึ้นมาทั้งหมด)
6.       เลือกรายวิชาที่อาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามขั้นตอนของระบบ
7.       ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันเวลาเรียนและห้องเรียน  ข้อมูลที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงก็จะถูกบันทึกเข้าในระบบ

                     หากมีปัญหาท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1212
วันหมดอายุข่าว : 01/01/2560
ประกาศโดย : งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา [registra] เมื่อวันที่ : 08/01/2559
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012