:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : นักศึกษาใหม่ โครงการศึกษิต รอบแรก
ถึง : นักศึกษาใหม่ โครงการศึกษิต รอบแรก


เรียน นักศึกษาใหม่ โครงการศึกษิต รอบแรก

นักศึกษาใหม่ ที่มีชื่อประกาศเป็นผู้มีสทธิ์ข้าศึกษา โครงการศึกษิต รอบแรกแล้ว
ขอให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 4-15  กุมภาพันธ์ 2556

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill payment)
ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (ใบ Bill pay in) ได้ที่ https://mis1.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/regist/chk_print_payin.php

วิธีการเข้าระบบ
1. เลขที่สมัครสอบ 911-XXXX สำหรับสาขาวิชาทัศนศิลป์ และ 913-XXXX สำหรับสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ 
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

นางสาวบุษรา ช่อมณี
หน่วยรับรายงานตัว งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วันหมดอายุข่าว : 03/06/2556
ประกาศโดย : นางสาวบุษรา ช่อมณี [registra] เมื่อวันที่ : 08/02/2556
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012