:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จฯ 2/2555 แจ้งชื่อจบผ่านเว็บ
ถึง : นักศึกษานักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วทุกระดับ (ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก วิชาชีพครู)
และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้ 
สามารถแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 - 18 มกราคม 2556 เท่านั้น

ที่นี่ MIS Center-->แจ้งชื่อการสำเร็จการศึกษา/ตรวจสอบการแจ้งชื่อ

หมายเหตุ  
ก่อนการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสน.12ให้ถูกต้องทั้งหมด 
สำคัญมาก!!! คำนำหน้า  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)  
หากข้อมูลผิด ให้มาติดต่อแก้ไขที่งานทะเบียนฯ 

                  นักศึกษาที่เคยแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นๆที่ผ่านมาแต่ไม่สำเร็จการศึกษานั้น
หากมีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้อีก ให้แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้ง 

                  สำหรับ ป.ตรี เมื่อแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งรูปชุดครุยจำนวน 3 รูป
ที่งานทะเบียนฯ ด้วย โดยเขียนรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ สาขาเอก หลังรูปถ่ายทุกใบด้วย
ส่วนระดับอื่นๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://regist.pn.psu.ac.th/index.php?page=stud_index.php 
ติดต่อสอบถาม     เบอร์ภายใน 1213   สายนอก 073-313174
                              อีเมลล์ viroj-j@bunga.pn.psu.ac.th 
                                          chittree-a@bunga.pn.psu.ac.th
วันหมดอายุข่าว : 18/01/2556
ประกาศโดย : หน่วยตรวจสอบสำเร็จฯ [registra] เมื่อวันที่ : 14/11/2555
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012