:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : เรื่อง : ประกาศตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาสามารถสืบค้นตารางสอบไล่ ผ่านเครือข่าย Internet ที่ http://www.pn.psu.ac.th/index_main.php เลือก MIS Center เลือกตารางสอบ
ถึง : คณาจารย์/นักศึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันหมดอายุข่าว : 14/10/2555
ประกาศโดย : หน่วยตารางสอนตารางสอบ [registra] เมื่อวันที่ : 21/09/2555
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012