:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ติดต่อ ::
 
but สถานที่ติดต่อ
but ค้นหาอีเมล์นักศึกษา
but ค้นหาอีเมล์บุคลากร
but ค้นหาอีเมล์หน่วยงาน
but ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
but ค้นหาข่าวเก่า
but แผนที่
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
สถานที่ติดต่อ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
อีเมลงานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@g.psu.ac.th
webmaster : fatheeyah.t@psu.ac.th
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012