ข่าวประกวดราคา

          ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding

          ผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 25 รายการ (โครงการ วมว.)

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ

          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

          ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2564

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2563

          เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn