ข่าวสมัครงาน

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3662 สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

             ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3868 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3870 สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครครู-อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3871 สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ 9 อัตรา

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย์ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เลขอัตรา 3019 ครั้งที่ 6/2563