ข่าวสมัครงาน

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3871 สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ 3871 สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

            คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย์ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เลขอัตรา 3019 ครั้งที่ 6/2563