ข่าวสมัครงาน

            คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

            ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

            คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา และบรรณารักษ์ 1 อัตรา

            รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการศึกษา จำนวน 12 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา