ข่าวสมัครงาน

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติงานให้บริการรักษาความปลอดภัย CCTV ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรัง

          ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 2)

          คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

          คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรังและศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด

          คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร 6

          คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 5 อัตรา