ข่าวสมัครงาน

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          คณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 579

          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

          คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา