ข่าวสมัครงาน

          คณะรัฐศาสตร์ ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฎิบัติงานพัสดุ

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

          รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          คณะศึกษาศาสตร์ขอความรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี