ข่าวสมัครงาน

            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

            ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนปฏิบัติและสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผู้รับจ้างเหมาบริการ

            (แก้ไขรายชื่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่3867

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

            คณะวิทยาการอิสลาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา