ข่าวสมัครงาน

          คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0024 สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 0410 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก งานให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมข่ายศรีตรังและศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก งานให้บริการรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจาย์ จำนวน 5 อัตรา

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในจังหวัดปัตตานีพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นคณะรัฐศาสตร์จึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

          คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา เลขอัตรา 1039 (ครั้งที่ 1)

          คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา