รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding

ถึง : ผู้สนใจ

https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/news64-63.pdf

วันหมดอายุข่าว : 20/01/2565

ประกาศโดย : ซูรียะห์ โลหะสัณห์   เมื่อวันที่ : 29/12/2564