รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart Online

ถึง : ทุกท่าน

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดตลาด MoreMart Online  เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา2019 แทนการเปิดตลาดสด
ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดตลาด MoreMart ตลาดสีเขียว หรือ หลาดหลังมอในพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา16.00-20.00 น. ณ ตลาด MoreMart
ใกล้ประตู 4(หลังหอสหกรณ์)
แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ดังนั้นวิทยาเขตปัตตานีจึงปรับเปลี่ยนจากตลาดสดเป็นตลาดออนไลน์แทน
สินค้าในรอบนี้ได้แก่ปลาส้มแบบทอดและแบบยังไม่ทอด กล้วยหินฉาบ กล้วยไข่ฉาบ กล้วยหอมฉาบ
ไข่ไก่ ผักกรีนคอสกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ทั้งนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าแบบ
Pre-order จากตลาด More Mart โดยรับสินค้าในวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 ได้ที่https://forms.gle/AtmQKMWoLA3CzQWv8


 

 

วันหมดอายุข่าว : 05/05/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 03/05/2564